• Afspraak binnen 7 dagen
 • Onafhankelijk advies
 • Advies op maat
 • Beoordeeld met een 5.0/5 (17 beoordelingen)
BENG berekening aanvragen bij DuraPlus
 

Omgevingsvergunning

Voor het laten verzorgen van de bouwbesluitberekeningen die binnen een omgevingsvergunning verplicht zijn en eventueel aanvullende optionele berekeningen kun je terecht bij DuraPlus.

 • Alle benodigde berekeningen Alle benodigde berekeningen
 • Rekening houdende met het geheel Rekening houdende met het geheel
 • Complete ontzorging Complete ontzorging
Direct een vrijblijvende prijs ontvangen?

Ontvang in een paar simpele stappen direct een vrijblijvende offerte per e-mail. Voor bouwbesluit berekeningen, maar ook optionele andere berekeningen.

Een omgevingsvergunning is een bundeling van het totale plan van een bouwproject. Dat maakt het makkelijker qua proces van beoordeling door de gemeente. DuraPlus verzorgt de benodigde berekeningen die verplicht zijn binnen de omgevingsvergunning. Lees verder op deze pagina wat een omgevingsvergunning inhoudt, waarom de omgevingsvergunning bestaat en wat er minimaal in een omgevingsvergunning moet zitten bij het indienen er van.

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een officiële goedkeuring die nodig is voor bepaalde veranderingen aan de omgeving, zoals bouwprojecten, renovaties, of het starten van een bedrijf. Voordat je aan zulke projecten begint, moet je eerst toestemming vragen aan de gemeente. Dit gebeurt via een aanvraagprocedure waarin je gedetailleerd uitlegt wat je van plan bent.

De gemeente beoordeelt dan of jouw plannen voldoen aan de geldende regels en wetten. Ze kijken ook naar mogelijke impact op de omgeving en de buurt. Als de gemeente akkoord gaat, ontvang je de omgevingsvergunning en mag je van start gaan met je project.

De vergunning is bedoeld om ervoor te zorgen dat veranderingen op een verantwoorde en reglementaire wijze worden uitgevoerd, zonder nadelige gevolgen voor de directe omgeving. Het is dus een belangrijk document dat de naleving van wet- en regelgeving waarborgt bij de uitvoering van verschillende soorten activiteiten.

Leaf icon
Berekeningen omgevingsvergunning
leaf icon
Waarom is een omgevingsvergunning nodig

Waarom een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning bundelt en stroomlijnt diverse vergunningsprocedures voor een allesomvattende beoordeling van activiteiten met impact op de fysieke leefomgeving. Het faciliteert een integrale beoordeling van projecten, waaronder bouwplannen, ruimtelijke veranderingen, en milieuaspecten, waarbij alle relevante factoren worden betrokken in het besluitvormingsproces.

Redenen voor Omgevingsvergunning:

 1. Integrale Beoordeling:

  Mogelijkheid tot integrale evaluatie van diverse projectaspecten.

 2. Bescherming van de Leefomgeving:

  Garandeert dat voorgenomen plannen voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

 3. Belangenafweging:

  Stelt de overheid in staat om belangen van alle partijen zorgvuldig af te wegen, waaronder die van aanvragers, omgeving, en milieu.

 4. Efficiëntie:

  Verhoogt de efficiëntie door verschillende vergunningen samen te voegen, voorkomt de noodzaak van meerdere afzonderlijke aanvragen.

 5. Transparantie en Participatie:

  Biedt transparantie aan alle betrokken partijen, waaronder omwonenden, die de kans krijgen om deel te nemen aan de besluitvorming via bijvoorbeeld zienswijzen.

In feite draagt de omgevingsvergunning bij aan een zorgvuldige en gebalanceerde ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, waarbij diverse belangen worden gerespecteerd en gewaarborgd.

Verplichte berekeningen in een omgevingsvergunning

BENG berekening

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Het meet hoe zuinig een gebouw is met energie. BENG houdt rekening met isolatie, verwarming, en duurzame energie. Lage BENG-waarden betekenen dat het gebouw weinig energie gebruikt, wat goed is voor het milieu en kosten bespaart.

MPG berekening

De MPG, oftewel de MilieuPrestatie Gebouwen, meet hoe milieuvriendelijk een gebouw is. Het geeft aan hoeveel CO2-uitstoot het veroorzaakt tijdens de bouw. Hoe lager de MPG-waarde, hoe duurzamer het gebouw. Lage MPG-waarden zijn beter voor het milieu.

Ventilatie berekening

Hier wordt berekent hoe vaak de lucht moet worden ververst per uur. Goede ventilatie is belangrijk voor gezondheid en comfort. Het voert vervuilde lucht af en brengt verse lucht binnen. Een hoger aantal verversingen per uur betekent betere ventilatie en een gezondere leefomgeving.

Spui berekening

Volgens de bouwregels moeten alle kamers ramen of deuren hebben die naar buiten kunnen. Bij een spuiventilatieberekening wordt gekeken welke ramen, deuren of luiken er in een kamer zijn en hoe ver ze open kunnen. Dit is om te zorgen voor goede ventilatie en frisse lucht in de ruimte.

Daglicht berekening

Een daglichtberekening bewijst dat het voorgestelde ontwerp, zoals ingediend voor de omgevingsvergunning, voldoet aan de wettelijke daglichteisen en dus mag worden gebouwd. Zo draagt de daglichtberekening bij aan comfortabel daglicht in binnenruimtes.

Oppervlakte berekening

Bij het controleren van de gebruiksoppervlakte (GO) en verblijfsgebieden (VG) kijkt men naar plekken in een gebouw waar je langere tijd kan zijn, zoals de woonkamer. Belangrijke criteria zijn onder andere de mogelijkheid om ramen te openen, wat bijdraagt aan een goede luchtkwaliteit.

Warmteweerstand berekening

Een warmteweerstand berekeninge (Rc-waardeberekening) beoordeelt hoe goed een constructie, zoals een muur, dak of vloer, warmte tegenhoudt. Een hogere Rc-waarde betekent betere isolatie. De berekening kijkt naar materialen en diktes in de constructie en wordt uitgedrukt in vierkante meter kelvin per watt (m²K/W). Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de isolatie.

Wat klanten over ons vertellen

Goede service en communicatie!

S.
Sven Schoenmakers
21 dagen geleden

Heel erg tevreden, vriendelijk, attent, en deskundig advies. Binnen twee dagen nadat het eerste contact was gelegd was, is de opname gedaan en het energielabel van de woning bekend en verwerkt. DuraPlus is een aanrader !!

T.
Ton Reuvers
2 maanden geleden

Snel en correct afgewerkt

N.
Niek van Venrooij
3 maanden geleden

Snel en vakkundig geholpen door Richard met het vaststellen van het definitieve energielabel voor onze woning na een aantal duurzaamheid aanpassingen. Was een prettige samenwerking. Een aanrader.

W.
Willem Schelfhorst
3 maanden geleden

Super tevreden! Richard heeft binnen één dag een energielabel afgegeven voor mijn woning. Snelle service!

S.
Simon Aalderink
6 maanden geleden

Goed en super snel geholpen met een BENG-berekening voor mijn nieuwe woning. Zeker een aanrader.

T.
Thomas Wilschut
9 maanden geleden
Direct een vrijblijvende prijs ontvangen?

Hoe verloopt het proces?

Afhankelijk van hoe groot het project is stemmen we de mate samenwerking af. Is er alleen een BENG berekening nodig, of zijn er meer berekeningen gewenst? Hoofdzakelijk doorlopen we de volgende stappen om tot kloppende berekeningen te komen:

1

Uitganspunten afstemmen

Voordat we kunnen beginnen hebben we de aanlevering van de gegevens nodig. Over het algemeen is het ontwerp van het gebouw al bekend, maar soms zijn de installaties zoals verwarming en ventilatie nog niet bekend. Hierover vindt afstemming plaats wat de behoefte is qua budget en prestatie.

2

Samenhang berekeningen

Vanuit dit vertrekpunt gaan we proberen te voldoen aan de gestelde eisen, maar kijken we ook naar de samenhang tussen berekeningen. Bijvoorbeeld de BENG en de MPG. Het kan zijn dat er vanuit de BENG een minimaal aantal zonnepanelen nodig zijn, maar dit qua materiaal in de MPG teveel en niet toegestaan is.

3

Oplevering

Als de voorgaande stappen succesvol doorlopen zijn dan volgt er een concept oplevering. Bij akkoord wordt er bijvoorbeeld van de BENG een officiele registratie gedaan bij het RvO; het voorlopige energielabel. Daarnaast leveren we een rapport op met daarin de genomen uitgangspunten waarmee aan alle eisen qua energieprestatie voldaan kan worden.

Leaf icon
bouwtekening omgevingsvergunning

Wat moet ik minimaal aanleveren?

Voor de meeste berekeningen die wij verzorgen hebben we de onderstaande gegevens nodig:

 • Plattegronden, gevelaanzichten en doosneden Plattegronden, gevelaanzichten en doosneden
 • Situatietekening Situatietekening (Impressie)
 • Installatieconcept Optioneel: Installatieconcept
 • Detailtekeningen Optioneel: Detailtekeningen

We denken graag mee met het concept om een zo goed mogelijke verhouding te krijgen tussen prestatie en kosten.

Direct een vrijblijvende prijs ontvangen?

Vergunningsvrij bouwen

Vergunningsvrij bouwen, zonder omgevingsvergunning, is mogelijk voor kleine bouwwerken volgens regels van het Besluit Omgevingsrecht. Bijvoorbeeld schuurtjes, dakkapellen of eenvoudige verbouwingen mogen zonder vergunning, maar binnen vastgestelde afmetingen en regels. Belangrijk is dat het project aan specifieke voorschriften voldoet.

Het is verstandig vooraf te controleren of het bouwwerk vergunningsvrij is. Ondanks de vrijstelling, moet nog steeds worden voldaan aan wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit en het bestemmingsplan. Het is altijd goed om dit vooraf te checken om problemen te voorkomen.

Leaf icon
Detail Tekening omgevingsvergunning
Leaf icon
Situatie schets omgevingsvergunning

Afwijken van bestemmingsplan

Een omgevingsvergunningaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een bestemmingsplan, dat aangeeft welke functies en bouwregels gelden in een gebied. Het bestemmingsplan omvat onder andere maximale bouwhoogtes.

Soms zijn bouwplannen in strijd met dit bestemmingsplan. In dat geval is het belangrijk om eerst goed te onderzoeken of een speciale omgevingsvergunning nodig is voor afwijking van het bestemmingsplan. Hiermee vraagt men goedkeuring om iets te bouwen dat normaal niet is toegestaan. Als het bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past, kan men een omgevingsvergunning aanvragen voor afwijking van het bestemmingsplan.

Onze antwoorden op de meestgestelde vragen

De naam “omgevingsvergunning” wordt gebruikt omdat het niet alleen over bouwen gaat, maar over veel dingen die invloed hebben op de omgeving. Vroeger waren er aparte vergunningen voor bouwen, milieu, en meer. Met de omgevingsvergunning proberen ze al die vergunningen samen te voegen. Zo kunnen ze in één keer kijken naar bouwplannen, veranderingen in de omgeving, en milieuzaken. Het maakt het aanvragen van vergunningen makkelijker en duidelijker. Het helpt ook om de omgeving op een goede manier te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende belangen.

Een omgevingsvergunning is niet alleen voor nieuwbouw, maar ook van toepassing op bestaande bouw. Het is een vergunning die vereist is voor verschillende activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Dit kan variëren van nieuwbouwprojecten en verbouwingen tot veranderingen in de ruimtelijke ordening en milieuaspecten. Of het nu gaat om het bouwen van een nieuw huis, het uitbreiden van een bestaand gebouw, of het veranderen van de functie van een ruimte, in veel gevallen is een omgevingsvergunning nodig. Het doel is om een integrale beoordeling te bieden voor diverse activiteiten die impact hebben op de omgeving.

Een bouwvergunning en een omgevingsvergunning zijn eigenlijk hetzelfde. Vroeger noemden we het een bouwvergunning, maar nu heet het een omgevingsvergunning. Het is een toestemming die je nodig hebt als je wilt bouwen of iets aan je huis wilt veranderen. Dus, het verschil zit ‘m eigenlijk alleen in de naam. Het doel is nog steeds om ervoor te zorgen dat wat je bouwt, past bij de regels en wetten die gelden voor bouwen en de omgeving.

Wil je iets bouwen of slopen? Voor je begint kan je de omgevingsvergunning aanvragen via de website van jouw gemeente of Omgevingsloket online. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Op deze site kan je ook de vergunningcheck doen om te kijken of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Daarnaast kan je op Omgevingsloket online volgen wat de stand van zaken is van jouw aanvraag.

Participatie bij een omgevingsvergunning betekent dat mensen in de buurt of andere belanghebbenden kunnen meedenken en praten over bepaalde plannen voordat de vergunning wordt verleend. Dit kunnen bijvoorbeeld omwonenden, bedrijven of andere betrokkenen zijn. Het doel is om hun mening en ideeën mee te nemen in de besluitvorming. Participatie zorgt voor transparantie en geeft mensen de kans om hun stem te laten horen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het organiseren van informatiebijeenkomsten, het inzien van plannen en het indienen van zienswijzen, waarbij mensen laten weten wat ze vinden van de voorgenomen plannen.

Moet je meningen verzamelen voordat je de aanvraag van de omgevingsvergunning doet? Het is prima als je geen participatie hebt gedaan. Je aanvraag mag om deze reden niet niet worden afgewezen. De gemeente mag de aanvraag ook niet negeren omdat er niet veel participatie is geweest. Je kunt dus zelf kiezen of je wel of niet meningen verzamelt, en dit heeft geen invloed op het goedkeuren van je aanvraag.

De goedkeuring van een omgevingsvergunning wordt in de regel uitgevoerd door de bevoegde overheidsinstantie, zoals de gemeente waarin het project plaatsvindt. In Nederland kan de gemeente, na een zorgvuldige beoordeling van de aanvraag, besluiten om de omgevingsvergunning al dan niet te verlenen. Deze beoordeling omvat het toetsen van de plannen aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening, milieu en andere relevante aspecten.

Naast de gemeente kunnen ook andere instanties betrokken zijn, afhankelijk van de aard en omvang van het project. Bij complexe projecten kunnen bijvoorbeeld provincies of het Rijk ook een rol spelen in het goedkeuringsproces.

Kortom, de goedkeuring van een omgevingsvergunning komt meestal van de gemeente, maar dit kan variëren afhankelijk van de context van het project.

Contact opnemen

Heb je een andere vraag?

Neem contact op
Bel Mail App Offerte